Vervoer gevaarlijke stoffen

Vos Transport verbindt zich aan de hoogst mogelijke industriële standaarden bij het vervoer van gevaarlijke stoffen (ADR). Op deze manier kunnen we zorgdragen voor de veiligheid van onze medewerkers, onze omgeving en het milieu.

Als management zorgen we er voor dat al onze medewerkers beschikken over de expertise om aan de standaarden te voldoen voor het vervoeren van gevaarlijke stoffen (ADR).

 

Dit bereiken we door:

  • Alle ADR-geclassificeerde goederen met de grootst mogelijke zorg en volgens nationale en internationale voorschriften te transporteren.
  • Bekend te zijn met de kenmerken van ADR-geclassificeerde goederen (gevaarlijke stoffen) en de gevaren die ze met zich mee brengen.
  • Procedures na te leven en middelen in te zetten die voldoen aan de eisen van het vervoer en de opslag van ADR-geclassificeerde goederen.
  • Medewerkers op grond van hun verantwoordelijkheid te trainen in het werken met ADR-geclassificeerde goederen.
  • Medewerkers te begeleiden om er zeker van te zijn dat de werkzaamheden zo veilig en consistent mogelijk plaatsvinden.
  • Er voor te zorgen dat we aan de minimumeisen voldoen op het gebied van vervoer en opslag van gevaarlijke stoffen.
ADR transport