Duurzaam transport

Duurzaam transport is een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering van Vos Transport. Dit vertaalt zich in de praktijk naar extra aandacht voor gezondheid, veiligheid en het milieu. Deze pijlers zijn ingebed in onze bedrijfscultuur en inherent aan onze dienstverlening. Wij begrijpen dat onze dienstverlening deel uitmaakt van de macro-economie. Daarin hebben we een belangrijke positie, dus nemen we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid door garant te staan voor duurzaam transport.

Ons doel

Het doel van Vos Transport is om continu te streven naar verbetering van onze gezondheids-, veiligheids- en milieudoelstellingen. Dat doen we op alle niveaus binnen onze organisatie. Op dit gebied voelen we ons als management verantwoordelijk om zorg te dragen voor kennisoverdracht op onze medewerkers. Zo zijn we voortdurend bezig met het verbeteren van onze bedrijfsvoering en creëren we betrokkenheid bij onze medewerkers. Ons doel realiseren wij met behulp van ons Lean and Green-beleid en door het optimaliseren van duurzaam transport middels CO2-neutraal transport en intermodaal transport.

Duurzaam en kwalitatief transport

Lean and Green

Duurzaam transport houdt onder andere in dat de belading optimaal is. In de praktijk betekent dit dat onze chauffeurs zo min mogelijk lege kilometers rijden en dat we hun brandstofverbruik nauwlettend in de gaten houden. In 2010 werden wij hier als een van de eerste vervoerders van Nederland voor beloond met de Lean and Green Award. In de afgelopen jaren hebben we ook de eerste drie Stars mogen ontvangen voor al onze duurzaamheidsinitiatieven. Denk hierbij aan het inzetten van intermodaal en CO2-neutraal transport. Nu zijn we de eerste Europees opererende wegtransporteur met deze status. Ook nu blijven we ons inzetten voor het behalen van onze klimaatdoelstellingen!

  • Lean and Green Award: 20 mei 2010
  • Lean and Green 1e Star: 12 november 2013
  • Lean and Green 2e Star: 7 december 2017
  • Lean and Green 3e Star: 6 maart 2020
Lean and Green Stars voor duurzaam transport

CO2-neutraal transport

Om ons transport duurzaam te maken doen we bij Vos Transport al jaren onderzoek naar de mogelijkheden met betrekking tot CO2-neutraal transport. Wij bieden onze klanten de mogelijkheid om volledig CO2-neutraal te transporteren, elke rit weer. Dit hebben we mede mogelijk gemaakt dankzij de samenwerking met onze brandstofleverancier. Als klant heeft u de keuze om uw eigen CO2-voetafdruk terug te dringen. Wij compenseren dan alle CO2 die vrijkomt als gevolg van de verbranding van de brandstof in de motor van de transportwagens. Hieronder valt ook de CO2-uitstoot vanaf de winning van de ruwe olie en het raffinageproces. Zo is uw CO2-voetafdruk aan het einde van de rit volledig uitgewist!

Duurzaam transport

Duurzame brandstoffen

Het gebruik van duurzame brandstoffen maakt een belangrijk deel uit van onze duurzame transporten. We maken gebruik van LNG, GTL en HVO100 (Hydrotreated Vegetable Oil). Laatstgenoemde is een mooie tussenoplossing zolang we nog niet grootschalig gebruik kunnen maken van waterstof in onze vloot. HVO100 wordt geproduceerd op basis van met waterstof behandelde plantaardige oliën en restafval, zoals dierlijke vetten. Met het gebruik van de ze duurzame diesel kunnen we een gecertificeerde CO2-reductie realiseren van 90%. Daarnaast heeft HVO100 een lagere uitstoot van schadelijke emissies als fijnstof en koolmonoxide, wat de lokale luchtkwaliteit ten goede komt.

Duurzaam transport met logo

Intermodaal transport

Duurzaam transport realiseren we ook door middel van intermodaal transport. Dit houdt in dat er verschillende vervoersmiddelen in worden gezet voor het transport van A naar B. Per transport bekijken we welke transportwijze het meest duurzaam is. Het hele traject wordt slim afgestemd op de lading. Vos Transport werkt vaak met optimale combinaties van transport over water, over land en door de lucht. Een belangrijk voordeel van intermodaal transport is uiteraard dat het een duurzame oplossing is met wederom een positief effect op uw eigen CO2-voetafdruk. Een ander voordeel is dat er minder tijdsverlies is door files en dat de kosten lager zijn door de slimme afstemming van transport.

Duurzaam intermodaal transport

Meer informatie over duurzaam transport

Wilt u meer informatie over ons duurzame beleid en de mogelijkheden die we bieden op het gebied van duurzaam transport? Dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Vos Transport werkt graag samen met u aan een duurzame toekomst!

Onze certificaten

Neem contact met ons op!

CO2-besparing Totaal

Co2 besparing uitstoot

381t

Co2 bescherming natuur

9757

Co2 besparing auto

2536786km