Duurzaamheid een belangrijke kernwaarde

Duurzaamheid is een belangrijke kernwaarde binnen ons bedrijf en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is onlosmakelijk verbonden met de cultuur van de Vos Transport Group. Met ons MVO-beleid stellen we concrete doelen op het gebied van energieverbruik, afvalbeheer, CO2 uitstoot, het bijdragen aan onderwijs en het verbreden van onze dienstverlening om de maatschappelijke footprint van ons bedrijf en onze klanten zo laag mogelijk te houden.

VOS Transport Group verwacht van zowel haar werknemers als ook haar leveranciers dat deze alle relevante milieuwet- en regelgeving respecteert en zowel zakelijk als privé een voorbeeldfunctie innemen. Door middel van vernieuwingen, innovatie en investeringen in nieuwe technieken zal getracht worden de carbon-footprint te minimaliseren.

Geen succes zonder betrokkenheid van ons personeel en daarom steekt de Vos Transport Group veel energie in het welzijn van haar personeel en de ontwikkeling van opleiding programma’s. Daarnaast volgt ons duurzaamheidsbeleid de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Voor Vos Transport Group heeft dat betrekking op de volgende doelstellingen:

Duurzame steden en gemeenschappen

Ondanks dat het niet onze core business is, kijken we samen met partners en de Gemeente in Deventer naar de ontwikkeling van een Smart City hub om de binnenstad van Deventer duurzaam te kunnen bevoorraden.

Daarnaast zijn we actief betrokken bij het consortium GROHW. Dit is een collectief van lokale bedrijven en instellingen waarbij we onze krachten bundelen om de energietransitie te versnellen. GROHW staat voor GReen Oxygen, Hydrogen and Wasteheat. Doormiddel van Hydrogen kunnen we regionaal duurzame mobiliteit bevorderen en doormiddel van Wasteheat kunnen woningen of bedrijven deels van warmte worden voorzien.

SDG duurzame steden en gemeenschappen

Verantwoorde consumptie en productie

Voor Vos Transport Group is verantwoorde consumptie en productie, verweven in de bedrijfscultuur. Dit uit zich onder andere door investeringen in duurzame innovatieve technieken en middelen. Maar ook in de gehele bedrijfsfilosofie en persoonlijk gedrag, zoals vastgelegd in onze code of conduct.

 

Verantwoorde consumptie en productie

Klimaatactie

We maken bijvoorbeeld gebruik van verschillende intermodale oplossingen, grootschalig gebruik van HVO 100 en investeren fors in het ontwikkelen van waterstof trucks, duurzame warehousing en een eigen container terminal. Met deze maatregelen proberen we onze klanten transport oplossingen aan te bieden met een zo laag mogelijke impact op het milieu.

Naast investeringen in innovatieve technieken om de CO2 uitstoot te reduceren, zijn wij actief betrokken bij Operation Clean Sweep en Lean en Green gecertificeerd.

Klimaatactie SDG

Kwaliteitsonderwijs

Al jaren zijn wij de vaste transport partner voor Nationaal Fonds Kinderenhulp en Kinderzwerfboek en hebben we een sterke samenwerking met het onderwijs.

Wij investeren structureel in het opleiden van onze medewerkers, bieden leertrajecten aan en werken mee aan de ontwikkeling van nieuw en of verbeteringen van het bestaande opleidingsaanbod.

Kwaliteitsonderwijs SDG

Eerlijk werk en economische groei

VOS en haar personeel draagt een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dit betekent dat er geen giften en geschenken ten behoeve van persoonlijke en of zakelijke voordelen worden geaccepteerd. Er zal eerlijk en oprecht zaken gedaan worden. Fraude, witwassen, omkoping en corruptie worden onder geen voorwaarde geduld.

De fundamentele mensenrechten en arbeidsomstandigheden zullen worden gerespecteerd. Hieruit vloeit voort dat VOS en haar personeel zich duidelijk uitspreekt tegen discriminatie, uitbuiting, dwangarbeid en kinderarbeid.

Deze normen en waarden moeten zorgen voor eerlijk werk, goede werkomstandigheden en een passende economische groei.

Eerlijk werk en economische groei

Goede gezondheid en welzijn

Vos Transport Group staat voor het voorkomen van ongevallen en het creëren van een veilige en gezonde werkomgeving. Er wordt verwacht dat de medewerkers als ook leveranciers alle werkzaamheden op een goede en veilige manier uitvoeren. Onderdeel van dit beleid is het uitdrukkelijke verbod op het gebruik van alcohol, medicijnen en drugs, als ook de implementatie van Behaviour Based Safety; positieve beïnvloeding van gedrag door middel van observatie, coaching en communicatie.

Goede gezondheid en welzijn

Doelen voor duurzame ontwikkeling

Milieu en duurzaamheid zijn belangrijke factoren voor VOS Transport Group. We hebben onze inspanningen consequent getoond door middel van projecten zoals het CO2-neutraal transport initiatief. Een initiatief dat onze klanten laat zien wat hun carbon footprint is en hoe Vos Transport Group kan helpen om de impact van onze klanten op de wereld te verminderen. Bent u geïnteresseerd in wat VOS Transport Group voor u kan betekenen? Neem contact op of vraag een offerte aan. Onze experts helpen u graag met al uw vragen.