Palletruil

In de Benelux en een aantal omringende landen is een palletruilsysteem van toepassing. Het gaat hier om zogenaamde europallets die door een poolsysteem worden geruild of verrekend.

Vos Transport probeert de europallets zoveel mogelijk te ruilen op het laad- en losadres. Bij het ruilen is het van belang dat de kwaliteit van de europallets gelijkwaardig is. Wanneer ruilen niet mogelijk is, zal de chauffeur van Vos Transport een palletbon uitschrijven. Deze palletbon wordt door de klant getekend en hij ontvangt tevens een kopie van de bon.

Voor europallets die niet retour worden geleverd op het losadres, vervalt de aansprakelijkheid van Vos Transport om deze retour te leveren aan het laadadres. Vos Transport keert in dat geval ook geen vergoeding uit.

Vos Transport zal op verzoek van de opdrachtgever een palletregistratie bijhouden. Het palletruilsysteem heeft alleen betrekking op de palletruillanden. Landen die hier niet onder vallen zijn onder andere Denemarken, Noorwegen, Zweden, Finland, Engeland, Spanje en Portugal.