Persbericht: Waterstoftruck voor VOS Transport Group om Toyota logistiek in Europa koolstofarmer te maken gebouwd door VDL Special Vehicles

04 - 07 - 2023

4 juli 2023

Eindhoven – Deventer – Vos Transport Group (Vos) heeft de krachten gebundeld met VDL Special Vehicles (VDL) om door te breken op de markt van nul-emissie zware waterstoftrucks in Europa. Vos maakt gebruik van brandstofcel technologie van Toyota. Samen met Toyota Motor Europe (TME) willen Vos en VDL meewerken aan het versnellen van de decarbonisatie van de logistieke sector, een belangrijke factor in het behalen van TME’s doelstellingen om tegen 2040 volledig koolstofneutraal te zijn.

Het wagenpark van Vos bestaat momenteel uit 450 trucks waarvan inmiddels een groot percentage op de biodiesel HVO100 rijdt. Directeur Jules Menheere: ‘Hiermee realiseren we al een CO2 besparing tot 90 %. Daarnaast realiseren we een waterstof vrachtwagen binnen het Dreamh2aul project. De truck van VDL zal dus de tweede waterstof truck zijn die we dit jaar nog in gebruik gaan nemen’.

Vos investeert nu al fors in verschillende waterstofprojecten: “Als duurzame koploper kun je het niet alleen bij woorden houden, je moet je woorden dan ook omzetten in daden om uiteindelijk het verschil te kunnen maken. We krijgen hier veel waardering voor en dat stimuleert ons. Dat er nu ook een klant (Toyota) is opgestaan die dit traject samen met ons wil bewandelen is doorslaggevend geweest om samen met VDL dit project aan te gaan’. Aldus Jules Menheere.

Hij ziet net als hun partner Toyota Parts Centre Europe (TPCE) waterstof als een belangrijke alternatieve energiebron om het lange afstandstransport te kunnen verduurzamen. Menheere: “De voertuigen kunnen eenvoudiger en sneller tanken en de range is ook groter en dat is bij het type werk wat wij doen heel belangrijk. Wij zien elektrisch transport als mooi alternatief voor onze distributie routes, maar hebben grote zorgen over de haalbaarheid van de benodigde infrastructuur”.

Hans Bekkers, commercieel directeur van VDL Special Vehicles: “Net zoals nu, zal er in de toekomst ook een energiemix zijn. Het is een utopie om te denken dat we alle situaties met batterij-elektrische aandrijvingen kunnen afdekken. We zien waterstof als een goed en duidelijk aanvulling wanneer het gaat om grotere en zwaardere vormen van transport, of op locaties waar stroom onvoldoende voor handen is. Ook het opslaan van overcapaciteit vanuit hernieuwbare bronnen en de ontwikkelingen en doelen afgesproken in de AFIR (H2 tankstations in iedere stad en om de 200km langs het TEN-T wegennetwerk in Europa) bieden goede kansen voor waterstof als alternatief op bestaande elektrische aandrijvingen”.

De waterstof truck zal Vos eerst op korte regionale routes inzetten om ervaring op te doen met de brandstof en de techniek. Op den duur breidt Vos dit uit naar langere internationale routes.

 

 “VDL Special Vehicles gelooft in een zero-emissie toekomst voor middelzware en
zware on- & offroad machines. We zijn dan ook bijzonder trots om met Vos Transport Group
samen te werken aan dit innovatieve technologieproject, waarmee we onze activiteiten op het gebied van waterstof aandrijflijnen kunnen uitbreiden”.
Hans Bekkers, Commercieel Directeur VDL Special Vehicles

 

 De vraag naar emissievrije oplossingen is vandaag de dag niet alleen in het wegtransport maar ook in vele andere sectoren duidelijk aanwezig”, vertelt Bekkers. “Er is echter geen “one-size fits all” en de diverse technologieën bevinden zich in diverse stadia van ontwikkeling, wat hun betaalbaarheid direct of indirect beïnvloedt. Het is dan ook van belang dat we stappen in de ontwikkeling van waterstof-aandrijvingen zetten, waarmee we op termijn de TCO (Total Cost of Ownership) van H2-voertuigen kunnen reduceren en competitief kunnen maken met andere aandrijvingsvormen. De samenwerking met Vos en TME in dit project zorgt hierbij voor een belangrijke stap voorwaarts. Door de truck in te gaan zetten in een realistische, heavy duty-omgeving, leren we veel over hoe het product zich gedraagt in een real-life omgeving en hoe we het kunnen verbeteren. We brengen daarmee de betaalbaarheid van deze voertuigen snel dichterbij’, aldus Hans Bekkers.

Ook Menheere ziet de haalbare TCO als een belangrijk punt om waterstof trucks in Nederland zijn intrede te laten doen: “Als eerste moeten we tot een haalbare TCO komen. Belangrijke hierbij is dat dergelijke voertuigen z.s.m. in serie productie komen en betaalbaarder worden. Op het moment is dit nog lang niet zo en dient Vos als bedrijf zelf een ‘fortuin’ te investeren om een dergelijke truck te realiseren”.

 

“De overheid moet een duidelijke visie uitspreken wat betreft het gebruik van
waterstof in de logistieke sector. Transport bedrijven die hier in investeren moeten daarbij
veel meer financieel ondersteund worden en niet alleen bij de aanschaf, maar ook gedurende
de hele project fase”.
Jules Menheere, Directeur Vos Transport Group

 

Niet alleen de prijs van de truck is van belang, volgens Menheere is het ook van belang dat dat de waterstofprijs snel stabieler wordt en een heel stuk lager qua prijs. “Dit laatste zou in de eerste jaren door de overheid gestimuleerd kunnen/moeten worden om tot een betere case te komen. Met de huidige hoge waterstof prijzen kan de vervoerder het voertuig eigenlijk beter stil zetten en dat mag niet de bedoeling zijn! Ander punt wat belangrijk is dat op de belangrijkste corridors meerdere vulpunten worden gerealiseerd”, geeft Menheere aan.

 

Door hun jarenlange expertise in de markt vervult Vos met haar duurzame transport oplossingen een belangrijke schakel in de toeleveringsketen van veel gerenommeerde opdrachtgevers. Vos voorziet in Warehousing en transport van en naar Groot Brittannië, de Benelux, Duitsland, Frankrijk en geheel Scandinavië. Daarbij kijkt men samen met de klant naar de complete supply chain om deze zo optimaal mogelijk te organiseren en waar mogelijk te verduurzamen.

VDL Special Vehicles zal in de zomer van 2023 de eerste demo waterstof truck bouwen, gevolgd door de waterstof truck van Vos die in de herfst van 2023 wordt geproduceerd en getest op logistieke TME-routes. Het project consolideert de kennis over de inzet van waterstoftrucks en ondersteunt de langetermijnvisie van het TME om de logistieke sector koolstofvrij te maken en de CO2-voetafdruk verder te verkleinen.

 

Donor Voertuig Werkplaats Vdl 3 7 23

Donor voertuig in de werkplaats van VDL. Klaar om omgebouwd te gaan worden.

Buraeu Veritas ISO 9001 Tapa Logo Sqas Lean and green stars Kinder Hulp logo AEO gecertificeerd Paychecked in Transport Brc New SKAL-logo