Veiligheid en Milieu

Hoe gaat Vos Transport om met veiligheid en milieu?

Betrokkenheid, leiderschap en verantwoordelijkheid
Op het gebied van veiligheid en milieu nemen we onze verantwoordelijkheid door het stellen van meetbare en bereikbare doelen. Ook van onze medewerkers vragen we een zelfde betrokkenheid en verantwoordelijkheid.

Gezondheid, veiligheid en milieumanagement
Als management dragen we bij aan gezondheid-, veiligheid- en milieuprocedures die betrekking hebben op onze medewerkers en klanten. We maken daarbij gebruik van effectieve communicatiemiddelen.

Risicomanagement
We brengen alle risico’s in kaart die gerelateerd zijn aan onze werkzaamheden. Dit risicomanagement is een kernelement van onze strategie. Op die manier creëren we een veilige en milieuvriendelijke omgeving voor onze medewerkers.

Crisismanagement
In het geval van ongelukken of incidenten nemen we (nood)maatregelen die ons in staat stellen de veiligheid van onze medewerker te garanderen en de gevolgen voor het milieu tot een minimum te beperken.

Onderzoek en analyse van incidenten
Bij ongelukken of incidenten onderzoeken we de oorzaken om vervolgens preventieve maatregelen te kunnen nemen.

Informatie, instructie, training en supervisie
We instrueren en trainen onze medewerkers om zorg te dragen voor een veilige werkomgeving, zowel voor henzelf als voor anderen.

Bescherming van het milieu
We nemen onze verantwoordelijkheid om het milieu zo min mogelijk te belasten.

Vos werkt veilig