Vos Transport sluit Convenant Horizontaal toezicht met Belastingdienst

20 - 05 - 2015

Vos Transport sluit Convenant Horizontaal toezicht met Belastingdienst
Deventer, Vos Transport heeft een convenant horizontaal toezicht afgesloten met de Belastingdienst. Het convenant is ondertekend op het hoofdkantoor in Deventer door de heer G.A.M. van ’t Erve RA, manager bij de Belastingdienst en de directeuren Jules Menheere en Jerome Vos van Vos Transport. Vos verstrekt hierdoor aan de Belastingdienst actief inzicht in
alle relevante feiten en omstandigheden. Transparantie en wederzijds begrip en vertrouwen zijn hierbij belangrijke sleutelbegrippen.

Horizontaal toezicht is zoals gezegd gebaseerd op transparantie en wederzijds begrip en vertrouwen: een open relatie met de Belastingdienst waarin er over fiscale kwesties snel
zekerheid kan worden geboden. Middels het convenant bestendigen Vos Transport en de Belastingdienst de onderlinge relatie en spreken de intentie uit te streven naar permanent
actueel inzicht in relevante gebeurtenissen en een snelle standpuntbepaling, teneinde de rechtszekerheid te vergroten.

Vos Transport heeft met een financieel gezonde balans de afgelopen jaren een gestage groei
door kunnen maken en heeft voor haar bedrijfsvoering meerdere certificaten en awards mogen ontvangen. Voorbeelden hiervan zijn de Lean and Green Star, SQAS, ISO, Best Managed Companies 2012 en een Graydon Award. ”We merken dat opdrachtgevers het steeds belangrijker vinden dat de partijen waar ze zaken mee doen de zaken goed op orde hebben. Om ons verder te kunnen blijven ontwikkelen en ook verder te kunnen groeien is dit dan ook een belangrijke vervolg stap”. Aldus Jules Menheere.

Door hun jarenlange expertise in de markt vervult Vos een belangrijke schakel in de toeleveringsketen van veel gerenommeerde opdrachtgevers. Recentelijk heeft Vos ook een
start gemaakt met intermodaal transport en hier zijn ruim 70 huckepacktrailers voor
aangeschaft. Vos Transport is gespecialiseerd in transporten van en naar Groot Brittannië,
de Benelux, Duitsland, Frankrijk en geheel Scandinavië.

Ondertekenen Samenwerking Belastingdienst Vos

Buraeu Veritas ISO 9001 Tapa Logo Sqas Lean and green stars Kinder Hulp logo AEO gecertificeerd Paychecked in Transport Brc New SKAL-logo