Versnellen Energietransitie in Deventer met GROHW

17 - 07 - 2020

Lokale ondernemers nemen initiatief tot groen waterstofsysteem in Deventer

Trots dat we mogen melden dat we samen met een tiental bedrijven en instellingen in Deventer het initiatief hebben genomen een schaalbaar waterstofsysteem in Deventer te ontwikkelen. Waterstof is een onmiskenbare schakel in de energietransitie naar zero-emissie.

Het initiatief richt zich op de technische en economische mogelijkheden voor de opwekking, opslag en distributie van groene waterstof, zuurstof en restwarmte. Voor het optimaal afstemmen van vraag en aanbod van energie ontwikkelen de bedrijven de architectuur voor een uniek digitaal handelsplatform.

Schaalbaar ontwerp

De uitkomst van GReen Oxygen, Hydrogen and Wasteheat (GROHW), zoals het Deventer initiatief heet, is een blauwdruk: een schaalbaar ontwerp dat ook toepasbaar is in andere industriegebieden in combinatie met wind en zonneparken. Het waterstofsysteem bestaat uit een installatie (elektrolyzer) die door middel van duurzame elektriciteit waterstof en zuurstof produceert, waarbij een deel van de elektrische energie als restwarmte vrijkomt. In GROHW zullen naast de waterstof ook de vrijkomende zuurstof en restwarmte worden gebruikt. De decentraal opgewekte groene waterstof kan lokaal worden benut door industrie, mobiliteit en gebouwde omgeving. Daarmee gaat er nauwelijks energie verloren.

Huidige elektriciteitsnet raakt overbelast

Het project past bij de ambitie van de gemeente Deventer om in 2030 energieneutraal te zijn. In de huidige energie-infrastructuur ontstaan knelpunten door de snelle toename van lokaal opgewekte duurzame energie door zonnepanelen en windmolens. Het reguliere elektriciteitsnet kan dit moeilijk verwerken, terwijl er in de toekomst steeds meer vraag naar elektriciteit zal ontstaan. Dit vraagt om het Deventer initiatief GROHW, een oplossing waarmee duurzame elektriciteit op lokale schaal slim kan blijven worden opgewekt, opgeslagen en gedistribueerd.

Energiedrager van de toekomst

De filosofie achter GROHW is om van waterstof, als dé energiedrager van de toekomst, een toekomstbestendige businesscase te maken. Het concept is zo ontwikkeld, dat elektrolyzers in grote aantallen geproduceerd kunnen worden, waardoor de kostprijs aanmerkelijk omlaag kan. Dit in tegenstelling tot de ontwikkeling van steeds grotere elektrolyzers waar men probeert door schaalvergroting de kosten te reduceren. Er moet nu in de ontwikkeling van deze techniek worden geïnvesteerd om deze tijdig betaalbaar en breed inzetbaar te kunnen krijgen in het kader van de noodzakelijke energietransitie.

Deelname Vos

Als Vos Transport anticiperen we haast vanzelfsprekend in dit initiatief en we zien dit als een waardevolle stap om de energietransitie op het gebied van mobiliteit in onze regio te versnellen. Begin van het jaar ontvingen we al onze  3de Lean & Green Star en hiermee tonen we aan een echte koploper in ons vakgebied te zijn op het gebied van duurzaamheid. Wat velen niet weten is  dat we in 2010 al een eerste initiatief zijn gestart op het gebied van Waterstof wat helaas destijds niet door mocht gaan. Met onze actieve deelname aan dit project hopen we onze ambitie om binnen niet al te lange tijd CO2 neutrale voertuigen aan ons wagenpark toe te kunnen voegen een stapje dichter bij te brengen.  ”We willen niet meer wachten, we willen verder verduurzamen en hopen met deelname aan dit initiatief weer een stap vooruit te kunnen maken” aldus onze collega Roy van Verseveld toen hij werd gevraagd over dit project.  

De overige participerende bedrijven en instellingen zijn net als ons enorm gemotiveerd om aan dit project een bijdrage te leveren. Deelnemers in dit project zijn: Witteveen+Bos, Saxion University of Applied Sciences, HanzeNet, Brandeniers, Rabobank, Asfaltcentrale Stedendriehoek (ACS), Vos Transport, Van Dorp Installaties, Koninklijke Auping, MTSA Technopower en HAN University of Applied Sciences.

Samenwerking overheid en Rabobank

Om dit project te kunnen uitvoeren is een subsidie toegekend door de provincie Overijssel, evenals een kleine bijdrage van de provincie Gelderland. De Rabobank toont haar commitment door haar kennis ter beschikking te stellen en een deel van de projectkosten voor haar rekening te nemen. Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Kijk dan op grohw.nl

 

Versnellen Energietransitie met GROHW

PS: foto is gemaakt voor de corona crisis

Buraeu Veritas ISO 9001 Tapa Logo Sqas Lean and green stars Kinder Hulp logo AEO gecertificeerd Paychecked in Transport Brc New SKAL-logo