Tapa gecertificeerd

Om in te spelen op veranderende klanteisen heeft Vos zich TAPA laten certificeren. Deze certificering is bedoeld om een genormeerd beveiligingsniveau aan onze klanten aan te bieden en te borgen. Met TAPA zijn preventieve maatregelen -die bijdragen om lading preventief tegen diefstal te beveiligen- ingevoerd. Dit betekent dat bedrijfsprocessen met betrekking tot beveiliging zodanig zijn ingericht dat het op TSR3 niveau aan deze beveiligingseisen voldoet.

TAPA TSR3 bepaalt dat het wagenpark, personeel en terrein aan specifieke eisen voldoet. Bijvoorbeeld SCM goedgekeurd alarm, wagenpark uitrusting, opleiding en screening van personeel, gecontroleerde toegang met bewaking en CCTV. In de praktijk betekent dat in overleg met de klant wordt bepaald aan welke eisen het beveiligingsniveau dient te voldoen. Zo wordt in overleg met de klant een risicoanalyse gemaakt op de routes en het beveiligingsniveau. Dat betekent dat o.a. onderstaande punten worden besproken:

  • Screenen van beveiligde parkings en tussenstops
  • Assessment van beveiligingsniveau van terminals en overtochten
  • Toewijzen van specifieke instructies aan operatie en chauffeur
  • Uitvoeren van een zogenaamd “pre-departure” check
  • Screenen en opleiden van personeel o.a. via E-Learning
  • Het beveiligen en borgen van informatie
  • Escalatieprocedure bij ongewone situatie en afwijkingen
  • Uitrustingsniveau van de voertuigen en volgsystemen

Deze lijst is niet volledig maar geeft een inzicht welke aspecten bijdragen aan de beveiliging van ons transport. TAPA is niet standaard en veelal op verzoek van onze klant om dit in te richten.

Klik hier om het TAPA certificaat VOS Transport te openen.

Klik hier om het TAPA certificaat VOS Limburg te openen.